Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

17 mar 2010

Liturgia i piękno: święcenia kapłańskie

Za blogiem "Orbis Catholicus Secundus" prezentujemy krótki fragment z filmu "Kardynał" (The Cardinal) ukazujący piękno i majestat ceremonii liturgicznych, w czasie których udzielany jest sakrament kapłaństwa.
 Nowy Ruch Liturgiczny - kliknij na link poniżej
Koniecznie zobacz...