Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

29 mar 2010

Podziękowanie.

Pragniemy podziękować wszystkim wiernym, którzy przybyli na Mszę świętą w Niedzielę Palmową.
W sposób szczególny składamy podziękowanie ks. Proboszczowi Gospodarzowi kościoła św. Rocha jak również naszemu Celebransowi i zapewniamy o naszej modlitwie.
Redakcja.
ps
Piękny śpiew scholi oraz dyskretne znaki Ceremoniarza
pozostaną na długo w pamięci wdzięcznych ministrantów.