Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

25 lut 2013

Dlaczego sala gimnastyczna?

foto: www.lopiaseczno.waw.p( przestrzeń sprawowania liturgii - Tyniec Benedyktyni )

Budynek kościoła żyje w innych wymiarach.
Jest kamiennym świadkiem wiary chrześcijańskiej, domem sprawowania służby Bożej, domem modlitwy, znakiem zamieszkania Boga między ludźmi. Budynek jest potrzebny nie Bogu, lecz człowiekowi. Trudny jest bowiem dla niego kult transcendentnego Boga, którego nie może dotykać, upaść przed Nim na twarz.[...]*

Odpowiedzi na pytanie o symbolikę miejsca sprawowania liturgii trzeba szukać w Obrzędach dedykacji kościoła. Jak ocenił wybitny liturgista francuski, obrzęd dedykacji kościoła „jest najpiękniejszym ze wszystkich działań liturgicznych(Aimé-Georges Martimort, L’Église en prière, t. I, Paris 1984, s. 225).
W obrzędzie znajdujemy m.in. stwierdzenie: budynek kościoła jest znakiem i symbolem Kościoła przebywającego w niebie (Obrzęd poświęcenia Kościoła, Wprowadzenie 2).[...]*

Innym elementem domu Bożego jest wymiar eschatologiczny. „Dom Kościoła” jest znakiem na ziemi Kościoła, który przebywa w niebie, obejmuje rzeczywistość Bożą, która jest nie tylko uobecnieniem przeszłych dokonań, ale otwiera przyszłość, → zacheuszki wskazują na niebieskie miasto Jeruzalem, zbudowane na fundamencie dwunastu apostołów Baranka (Ap 21,14), łączność ze świętymi sugeruje obecność relikwii świętych, litania do wszystkich świętych;[...]*

W sytuacjach ekstremalnych, Gułag, Powstanie Warszawskie, Najświętsza Ofiara składana była w warunkach daleko odbiegających od ideału. Obecnie stan wyższej konieczności nie występuje a zwykłych wyzwań organizacyjnych nie można za taki uznać.

Na zakończenie rekolekcji w L.O. w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej, zaplanowana została Msza św. na sali gimnastycznej.
Bardzo prosimy Organizatorów rekolekcji o przeniesienie Mszy św.do kościoła oddalonego o 300 m.
*
http://www.tyniec.benedyktyni.pl/ps-po/symbole-liturgiczne-przestrzen-sprawowania-liturgii/
św.Anna - Piaseczno, ołtarz boczny. foto:www.sw-anna.pl
http://www.sw-anna.pl/nasz-kosciol/architektura/