Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

1 lip 2013

Po siódme, nie kradnij.

      Brak konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach, przymykanie oka na łamanie zapisów planów zagospodarowania przez ustosunkowanych inwestorów - to oczywisty i częsty dowód na zapaść idei Polski Samorządnej.

Nie dziwi zatem fakt, że mieszkańcy gm. Lesznowola oburzeni zostali sposobem w jaki Rada Gminy usiłowała przeprowadzić uchwałę o zbyciu 1,5 ha -owej działki budowlanej na rzecz Archidiecezji Warszawskiej za 1% jej wartości.
Informacja o uchwale Rady Gminy pojawiła się w Biuletynie Informacji Publicznej, ale miała enigmatyczną formę. Pełna treść uchwały pojawiła się na stronie internetowej dopiero na kilka dni przed sesją: http://kurierpoludniowy.pl/wiadomosci.php?art=11398

      Mając w pamięci serię skandali nieruchomościowych na styku państwo-hierarchia kościelna, oraz historię zajezdni trolejbusowej w Piasecznie, Grupa Summorum Pontificum z Piaseczna i okolic, stoi na stanowisku, że wszystkie operacje nieruchomościowe z udziałem Kościoła, dla Jego dobra, powinny być prowadzone przy podniesionej kurtynie i poddane konsultacjom społecznym.

   Popieramy mieszkańców upominających się o przejrzystość działań władz lokalnych.
   Przypominamy jednocześnie, że Mieszkańcy mają prawo:

  1. poznać zakres znaczeniowy "zespołu sakralnego" o jaki wnioskuje Archidiecezja. Sposób zagospodarowania całej działki, bilans terenu i funkcje wszystkich obiektów. Jest rzeczą oczywistą, że kościół, plebania zajmie ok 30 % działki. Co będzie kryła pozostała część "zespołu sakralnego"?

 2. opracować i po konsultacjach przyjąć plan zagospodarowania a dopiero później sprzedawać mienie publiczne,

 3. wiedzieć czy na pozostałej powierzchni działki budowlanej powstaną obiekty oferujące usługi komercyjne, np. szkołę z bardzo wysokim czesnym lub wynajmowane sale konferencyjne. Gdyby tak się stało, byłoby to nielegalne, pośrednie dotowanie wybranych podmiotów gospodarczych przez gminę,

 4. wiedzieć, czy reszta działki może zostać sprzedana i jakie są zabezpieczenia prawne przed potencjalnymi spekulacjami,

 5. poznać harmonogram przedsięwzięcia inwestycyjnego i zabezpieczenie finansowe operacji budowlanej. Przecież cała operacja może się skończyć "wieczną" 1,5 ha-ową budową w sercu Mysiadła. Pomnik megalomanii inwestycyjnej możemy oglądać w Wilanowie, choć poziom dominicantes (udział w niedzielnej Mszy św.) stawia naszą Archidiecezję w ogonie diecezji polskich.

 W końcu, Wierni maja prawo wiedzieć:

 6. jakie są parametry inwestycji, którą przyjdzie im finansować. I nie chodzi tu tylko o koszty budowy, ale o koszty finansowe i eksploatacyjne obiektów - zwłaszcza w sezonie grzewczym. Przecież kupując 1,5 ha-owa działkę, Kuria musi mieć jakiś biznesplan?
===============================
http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34959,13970927,Kolejna_miejska_dzialka_pod_kosciol__Teraz_pora_na.html#ixzz2XmOi1Oun">
http://nortus.pinger.pl/m/14722545/szczecin-biedne-miasto

Puławska - wylotówka z Warszawy w kierunku Piaseczna - jest wiecznie zakorkowana. U wrót Piaseczna przy Puławskiej 33 była ponad 10-hektarowa, niezagospodarowana działka po zajezdni trolejbusowej (zlikwidowanej w 1995 r.). Działkę z takim przeznaczeniem jeszcze w PRL Piaseczno przekazało Warszawie.

Plany, by zbudować tam parking ''parkuj i jedź'', doprowadzić tramwaje, połączyć linią kolejową z Warszawą, nigdy nie zostały zrealizowane.


W lutym 2004 r. biuro gospodarowania nieruchomościami stołecznego ratusza zaproponowało Komisji Majątkowej teren po zajezdni jako nieruchomość zamienną dla zakonu bonifratrów. Akceptował to osobiście - jest notatka z jego podpisem - ówczesny prezydent miasta Lech Kaczyński.

Decyzjami z czerwca i listopada 2007 r. Komisja przekazała teren (wyceniony na zlecenie samorządu na 40,7 mln zł) bonifratrom i Zgromadzeniu Sióstr Dominikanek w Zielonce. Wkrótce, 28 lutego 2008 r., strategiczna działka u wrót Piaseczna została sprzedana z dwuipółkrotnym przebiciem. Kupiła ją za 111 mln zł (!) spółka powiązana z Auchan - Provo Investment. Dziś chce tam budować obiekt typu dom i ogród.

Śledztwo w sprawie o ''doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem'' na blisko 80 mln zł (różnica między wyceną dla bonifratrów a ceną rynkową) kończy właśnie Prokuratura Apelacyjna w Warszawie. 

- W okresie boomu inwestycyjnego, gdy reakcje na rynku są nieprzewidywalne, warto pamiętać o powiedzeniu holenderskiego antykwariusza: ''Dzieło sztuki jest tyle warte, ile bogaty głupiec jest gotów za nie zapłacić'' - słyszymy w prokuraturze.

Będzie 
kolejne umorzenie.

http://wyborcza.pl/2029020,76842,11317172.html