Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 18 listopada 2018 r. o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim.

Kliknij na link by zobaczyć mapę i szkic dojścia do kaplicy kliknij tu.


29 mar 2010

Przywróćmy krzyż ołtarzowi.

ks. J.Popiełuszko i krzyż ołtarzowy.
"Do prawdziwie absurdalnych zjawisk ostatnich dziesięcioleci zaliczam fakt, że krzyż jest odstawiany na bok, aby nie zasłaniał kapłana.
Czy krzyż przeszkadza Eucharystii? Czy kapłan jest ważniejszy od Chrystusa?

Ten błąd należy naprawić możliwie jak najszybciej; da się to zrobić bez konieczności ponownych przebudowań. Punktem odniesienia jest Pan. Jest On wschodzącym Słońcem historii. Można zatem wybrać krzyż przedstawiający Mękę, uobecniający Cierpiącego, który za nas pozwala przebić swój bok, z którego wypływa krew i woda - Eucharystia i chrzest " Czytaj dalej ...
kard. J. Ratzinger,
Bazylika św. Piotra, ołtarz główny i krzyż.

Podziękowanie.

Pragniemy podziękować wszystkim wiernym, którzy przybyli na Mszę świętą w Niedzielę Palmową.
W sposób szczególny składamy podziękowanie ks. Proboszczowi Gospodarzowi kościoła św. Rocha jak również naszemu Celebransowi i zapewniamy o naszej modlitwie.
Redakcja.
ps
Piękny śpiew scholi oraz dyskretne znaki Ceremoniarza
pozostaną na długo w pamięci wdzięcznych ministrantów.