Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

9 sie 2015

Watykański języczek


Radio Watykańskie - "Głos Papieża i Kościoła w dialogu ze światem" - opublikowało tekst tłumaczący, że nauczanie Kościoła dotyczące moralności seksualnej jest "w ruchu".