Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

10 lip 2013

Msza z Radości

Louis de Funes - Żandarm z Saint Tropez
Do czasu wznowienia przez Kurię coniedzielnej Mszy św. w Piasecznie, zapraszamy Państwa na jedyną niedzielną poranną Mszę św., odprawiana w starym rycie w Warszawie. Msza celebrowana jest z radości w Radości, w kościele Bractwa św. Piusa X -go przy ul. Garncarskiej 32.
Godz. 10:00 - Msza św. śpiewana, godz. 8:30 Msza św. cicha.
Okres wakacyjny sprzyja poznaniu nowych miejsc. Zachęcamy szczególnie tych z Państwa, którzy nie pamiętają kiedy byli ostatnio w kościele.

Wyjeżdżającym na urlopy, życzymy pięknej pogody i samych sympatycznych żandarmów na drodze.
Żandarm z Saint Tropez - Louis de Funes, pozostał do końca życia wierny Mszy św. Wszechczasów, był rojalistą, wspierał finansowo Bractwo św. Piusa X -go, w testamencie zaś 1/3 pokaźnego majątku zapisał Bractwu.

Bonnes vacances!

dojazd:
http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa