Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

9 lip 2012

spotkanie 29 września

Wstępnie, tak jak zapowiadaliśmy, 29 września odbędzie się spotkanie i prezentacja efektów dotychczasowej pracy Chyliczkowska Schola Cantorum.
Szczegóły, w tym godzina spotkania, podane zostaną na początku września; na naszej stronie, w oknie po lewej stronie wejścia do szkoły i pod numerem naszej telefonicznej informacji.