Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Msze celebrowane są w niedziele o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim.

Kliknij na link by zobaczyć mapę i szkic dojścia do kaplicy kliknij tu.


1 lip 2013

Po siódme, nie kradnij.

      Brak konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach, przymykanie oka na łamanie zapisów planów zagospodarowania przez ustosunkowanych inwestorów - to oczywisty i częsty dowód na zapaść idei Polski Samorządnej.

Nie dziwi zatem fakt, że mieszkańcy gm. Lesznowola oburzeni zostali sposobem w jaki Rada Gminy usiłowała przeprowadzić uchwałę o zbyciu 1,5 ha -owej działki budowlanej na rzecz Archidiecezji Warszawskiej za 1% jej wartości.