Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

1 lip 2013

Po siódme, nie kradnij.

      Brak konsultacji społecznych w ważnych dla mieszkańców sprawach, przymykanie oka na łamanie zapisów planów zagospodarowania przez ustosunkowanych inwestorów - to oczywisty i częsty dowód na zapaść idei Polski Samorządnej.

Nie dziwi zatem fakt, że mieszkańcy gm. Lesznowola oburzeni zostali sposobem w jaki Rada Gminy usiłowała przeprowadzić uchwałę o zbyciu 1,5 ha -owej działki budowlanej na rzecz Archidiecezji Warszawskiej za 1% jej wartości.