Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

23 mar 2010

Debata, która nas czeka.

Ojciec Święty Benedykt XVI pragnie położyć kres kryzysowi w Kościele ustawiając II Sobór Watykański w koleinach Tradycji.
Hasłem tego zamierzenia jest „hermeneutyka ciągłości”, którą Papież przeciwstawia „hermeneutyce zerwania” –  grożącej rozłamem w Kościele.
Debata ruszyła. Można uznać, że książka wielkiego teologa laterańskiego Mons. Brunero Gherardini jest jej symbolicznym początkiem. Doczekała się już trzech wznowień we Włoszech  a ostatnio ukazało się tłumaczenie francuskie.


Mons. Brunero Gherardini, wielki teolog  „Szkoły Rzymskiej”.
Urodził się w 1925 r., święcenia kapłańskie otrzymał w 1948 r. Doktorat z teologii uzyskał w 1952. Przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Laterańskim, dochodząc do stanowiska dziekana wydziału teologicznego.
Jest kanonikiem Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie.
Od 2000 r. kieruje znanym przeglądem studiów teologicznych „Divinitas”, jest autorem ok. 80 pozycji książkowych i niezliczonych artykułów w pismach specjalistycznych. Wyróżniał się zawsze jasnością i przejrzystością swoich poglądów i tez, wykładanych zawsze w świetle metodologii świętego Tomasza z Akwinu.
Ostatnie wydane pozycje to m.inn.: publikacja o dialogu międzyreligijnym pod tytułem „Duale accordo fra Cristo e Beliar ?”, (Jaka zgoda pomiędzy Chrystusem a Beliarem?”), wydawnictwo: Fede e Cultura;  „Concillo Ecumenico Vaticano II, un discorso da fare” (II Powszechny Sobór Watykański, debata, która nas czeka”, wydawnictwo: ed. Casa Mariana Editrice, Frigento, 2009.

Stron 260.
Wstęp: JE Abp. Malcolm Ranjith (wyd.fr)
Spis rozdziałów:
I –  II Watykański Sobór Powszechny
II – Ważność i ograniczenia II Soboru Watykańskiego
III – O hermeneutykę II Soboru Watykańskiego
IV – Ocena ogólna
V – Tradycja w zapisach II Soboru Watykańskiego
VI – II Sobór Watykański i liturgia
VII – Wielki problem wolności religijnej
VIII – Ekumenizm czy synkretyzm ?
IX – Kościół konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium
Epilog
Prośba (suplikacja) do Ojca Świętego

Czekamy na wydanie polskie.
na podstawie: le blog de Christophe Saint-Placide, Disputationes Theologicae (www.disputationes.over-blog.com)