Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 25 lutego 2018 r.

Zapraszamy zatem na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

8 wrz 2012

Grupa Summorum Pontificum oczekuje odpowiedzi na list z maja br. a w szczególności na oficjalne, pisemne przedstawienie kalendarza celebracji Mszy św. na nadchodzący czas: jesień-zima-wiosna z podaniem miejsca celebracji.

Kalendarz celebracji będzie zaciągniętym zobowiązaniem. Bez zobowiązania się do zapewnienia Mszy św. trudno jest liczyć, by boleśnie doświadczeni ludzie, słowem oszukani, chcieli ponownie angażować się.

Podpisany kalendarz celebracji, opatrzony kurialnym stemplem, będzie wywieszony w gablotach parafialnych. Dotychczas bowiem, jak informowali nas księża piaseczyńscy, "celebrans prosił, podczas wizyty u proboszcza, by o Mszy św. nie ogłaszać".

Jednocześnie zachęcamy wszystkich wiernych do włączania się śpiewem, grą i ministrancką pomocą do wszystkich mogących pojawić się w Piasecznie i okolicach inicjatyw związanych z czcigodnym starym rytem.

Grupa Summorum Pontificum z Piaseczna i okolic.