Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Następna Msza św. 5 listopada 2017 r.

Zapraszamy na Msze św. niedzielne poranne do kaplicy Fsspx przy ul. Garncarskiej 32 w Warszawie.

We invite you to fsspx - Sunday Mass at 8:15 am (missa lecta) and 10:00 am. (missa cantata)

http://www.piusx.org.pl/kaplice/Warszawa

16 mar 2013

HABEMUS PAPAM!

Papież Franciszek
„Franciszku, idź i odbuduj mój Kościół, gdyż cały popada w ruinę!”