"ZA MOJE POGLĄDY NIE DAJĄ NAGRÓD" fiodor dostojewski

Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Msze celebrowane były w niedziele o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim. ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ MSZĘ: https://www.piusx.org.pl/kaplice

ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, niedziele suma godz. 10:00 , Msza cicha 7:00, 8:30, 12:30, 18:00
ul. Piotra Skargi 13, Józefów, niedziela godz. 9:00

17 cze 2010

46 wiernych ... to za mało jak na wspólnotę Motu Proprio w Archidiecezji Warszawskiej - poszukajcie sobie innego (K)kościoła...

Crisis in the Archdiocese of Warsaw - (English)

Grupa wiernych, przywiązana do Tradycji łacińskiej, z Piaseczna i okolic, wystąpiła do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z prośbą o coniedzielna Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Pod prośba podpisało się 46 wiernych...

W grupie byli przygotowani ministranci, Mszę św. w formie nadzwyczajnej odprawiał kapłan w kościele parafii pw. św. Rocha w Jazgarzewie. Celebracja odbywała sie raz w miesiącu.
Na początku czerwca nadeszła odpowiedź z Kurii. Odpowiedź sporządził Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Warszawskiej; podpisał Ks.dr Henryk Małecki - Moderator Kurii. Odpowiedź była niekorzystna dla grupy.

W dniu 17 czerwca przeprowadziliśmy rozmowę telefoniczna z Ks. Moderatorem. Rozmowa miała na celu szczegółowe wyjaśnienie stanowiska Kurii. Dowiedzieliśmy się, że problem zgody na Mszę w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprowadza się do braku kapłana. Kapłan był, ale właśnie podjęta została decyzja o przeniesieniu kapłana do innej parafii. Usłyszeliśmy również, że grupa 46 wiernych to za mało jak na wspólnotę i pozostawienie kapłana. Nasza grupa dostała jednak radę: mamy sobie poszukać innego kościoła.

List - prośba grupy 46 wiernych z Piaseczna i okolic.


Preambuła:

„Grupa wiernych na mocy Listu apostolskiego Motu Proprio Summorum Pontificum
Ojca Świętego Benedykta XVI zwraca się z prośbą o coniedzielną celebrację Mszy Świętej
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.”

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

Zachęceni listem Ojca Świętego Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum
zwracamy się do księdza Proboszcza z prośbą o celebrację Mszy Świętej
w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w każdą niedzielę i święta nakazane.

Pragniemy uczestniczyć w Najświętszej Ofierze w godzinach porannych, współgrających
z rytmem chrześcijańskiej niedzieli i obowiązkami rodzinnymi.

Od jesieni ubiegłego roku bierzemy udział w Eucharystii w parafii Św. Rocha
w Jazgarzewie. Msza św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego sprawowana jest tam raz w miesiącu o godz. 15.30. W pozostałe niedziele i święta pozostaje nam dojeżdżać do Warszawy. Jednak są wśród nas rodziny z małymi dziećmi oraz osoby starsze, niekiedy schorowane. Dla wielu dalekie dojazdy stanowią prawdziwą barierę.

Mamy przygotowanych ministrantów do posługi w formie nadzwyczajnej.
Zapewniamy o gotowości do organizacyjnej pomocy.

Łączymy wyrazy największego szacunku,

List został zaadresowany i przedstawiony Proboszczowi parafii w Kamionce k. W-wy. Po spotkaniu z Proboszczem, inicjatorzy listu postanowili przesłać prośbę do Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. List datowany jest 28 marca 2010 r. wysłany 10 maja 2010 r. Do listu załaczone zostały arkusze z podpisami i tabela zbiorcza członków grupy.

Odpowiedź Kurii Metropolitalnej Warszawskiej:
Rozmowa telefoniczna z Ks.dr Henrykiem Małeckim przeprowadzona dn. 17 czerwca 2010r.

Rozmowa miała na celu szczegółowe wyjaśnienie stanowiska Kurii. W pierwszych słowach podziękowaliśmy za b. szybką odpowiedź.

Powtórzyliśmy zawarte w naszym liście 3 elementy:
- stanowimy grupę 46 wiernych,
- mamy przygotowanych ministrantów do posługi w rycie nadzwyczajnym,
- mamy kapłana, który odprawia raz w miesiącu Mszę św. dla naszej grupy w parafii w Jazgarzewie.

Zapytaliśmy - co stanowi przeszkodę w przychyleniu się do naszej prośby?

Ks. Moderator odpowiedział, że problem stanowi brak kapłana znającego NFRR. Kapłan odprawiający do tej pory Mszę św. w rycie nadzwyczajnym zostanie bowiem przeniesiony do innej parafii. 46 -u wiernych to za mało jak na wspólnotę - kapłan zostanie przeniesiony.
Ks. Małecki dodał, że jeżeli jesteśmy tak bardzo przywiązani do nadzwyczajnej formy obrzędu, to musimy jakoś sobie poradzić - poszukać innego kościoła.
Nasz Rozmówca powiedział, z czym zgodziliśmy się w pełni, że na terenie dekanatu nie ma księży znających stary ryt.

Kardynał Dario Castrillon Hoyos - Przewodniczący Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei":

„Co to jest Motu Proprio Summorum Pontificum”?

Nie jest to jedynie dar dla tzw. „tradycjonalistów”— nic podobnego — jest to dar dla całego Kościoła Katolickiego. A ponieważ jest on darmo dany przez Ojca Świętego, Ojciec Święty udziela go poprzez cudowną strukturę Kościoła, obejmującą parafie, kapłanów i kapelanów w kaplicach, w których sprawują oni Eucharystię, a ci, na mocy woli Wikariusza Chrystusa, muszą spełnić prośby i żądania wiernych dotyczące sprawowania tej właśnie Mszy i mają obowiązek im ją zapewnić. I nawet jeżeli wierni się o nią specjalnie nie starają ani nie dopominają, duszpasterze winni ją udostępnić, tak aby wszyscy mieli dostęp do skarbu starej liturgii Kościoła. To jest właśnie nadrzędny cel Motu Proprio — duchowe i teologiczne bogactwo. Ojciec Święty pragnie, aby ta forma Mszy św. stała się w parafiach formą powszechną, aby w ten sposób młode pokolenia mogły poznać ten ryt.