"ZA MOJE POGLĄDY NIE DAJĄ NAGRÓD" fiodor dostojewski

Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Msze celebrowane były w niedziele o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim. ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ MSZĘ: https://www.piusx.org.pl/kaplice

ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, niedziele suma godz. 10:00 , Msza cicha 7:00, 8:30, 12:30, 18:00
ul. Piotra Skargi 13, Józefów, niedziela godz. 9:00

14 gru 2010

Realizzazione pratica del Motu Proprio a Varsavia

"biskupi [...], którzy lubują się w dyskusjach z przedstawicielami innych religii, powinni zacząć rozmawiać również z samymi katolikami i przestać bać się owieczek z własnego stada! Muszą oni skonfrontować się z otaczającą ich rzeczywistością, a nie ze stworzonymi przez siebie ideami. [...] forma nadzwyczajna istnieje dla dobra całego Ludu Bożego, a nie tylko dla jakiejś mniejszości i że może być wykorzystana jako wzór dla lepszej celebracji formy zwyczajnej.[...] we Włoszech to księża zajęli się wdrażaniem motu proprio[...] Na koniec ks. Nicola Bux dodał, że odmowa celebracji w formie nadzwyczajnej może być traktowana jako zerwanie komunii z Ojcem Świętym."
ks. Nicola Bux, konsultor Urzędu do Spraw Papieskich Celebracji Liturgicznych. [Nowy Ruch Liturgiczny]
Map symbols:
Green cross symbolize places of celebration Tridentine Mass. Cross with 4 green points symbolize 4 Masses per month, 2 points – 2 Masses per month etc.
Stop sign symbolize negative response of Church hierarchy or blocking the Mass.
Below a map, you have descriptions of each case.

aby powiększyć mapę - kliknij na nią
LEGENDA:
1. Łomianki, par. Św. Małgorzaty DM.
Przyczyną likwidacji Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim było przeniesienie kapłana znającego stary ryt do Pruszkowa - patrz p. 6 na mapie.
2. Zielonka, par. Matki Bożej Częstochowskiej.
Msza św. w rycie trydenckim odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 15:30
3. Warszawa, Kościół Rektoralny pw. św.Benona. CSsR - Redemptoryści.
Msza św. w starym rycie odprawiana jest w każdą niedzielę.
4. Warszawa, par. św. Wincentego Pallottiego, Księża Pallotyni.
Msza św. trydencka została kilkukrotnie odprawiona od sierpnia do listopada 2008 roku. Następnie w wyniku nacisków odprawiający gościnnie kapłan, musiał zaprzestać celebracji.
5. Warszawa, par. Najświętszego Zbawiciela.
Grupa wiernych nie otrzymała odpowiedzi od Proboszcza. Mszy św. nie ma.
Więcej szczegółów zamieścił na forum krzyż jego uczestnik:
[...] Kilka informacji.
1. w czwartą niedzielę adwentu ksiądz który miał odprawiać powiedział, że się uczy i jak się nauczy rozpocznie się regularna celebracja.
2. we wtorek po czwartej niedzieli Adwentu parafię odwiedził JE Nycz.
3. we środę po czwartej niedzieli ów ksiądz poinformował mnie że kard. Nycz zakazał osobiście celebracji Mszy w KRR w kościele Najświętszego Zbawiciela.
4. w Wigilię, proboszcz nie chce potwierdzić tej informacji, tylko kontynuuje swoją grę, twierdzą np. że biskup wyznaczył/czy inny kościół. [...] źródło
6. Pruszków, par. Św. Kazimierza.
Na spotkaniu w dniu 13.10.2010 r. z grupą wiernych, Proboszcz - ks. prałat Marian Mikołajczak zaproponował Mszę św. raz w miesiącu ale "tylko w dzień powszedni czyli np. piątek o godz. 19:30. Tak ma być przez co najmniej najbliższy rok, bez jakiejkolwiek gwarancji wprowadzenia Mszy św. wszechczasów do niedzielnego rozkładu". Jak wspomniał ks.prałat, propozycja powyższa, miała być uzgodniona z ks. biskupem. A tak oto wspomina to spotkanie jeden z jego uczestników:
"[...] ks.Proboszcz proponuje przykre warunki, zwlaszcza dla rodziców z małymi dziećmi, lub pracujących do późna, aby po cichu zamknąć temat z powodu braku chętnych. Jakiekolwiek argumenty nie dzialają - ani o późnej porze, ani o wyjątkowym charakterze niedzieli, ani o papieskim życzeniu dot. powrotu liturgii wg dawnego mszału. Za to wysłuchalem po raz kolejny historii o nieznajomości łaciny, konieczności specjalnego przygotowania wiernych itd. Dodatkowo dowiedziałem się, że ludzie z ciekawości nie przyjdą na MW [Mszę Wszechczasów ], a jeżeli nawet to "bardzo źle, gdyby tak się stało".
7. Brwinów, par. św. Floriana.
Msza św. Wszechczasów odprawiana jest w drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 15:30. Nadal jednak nie ma zgody na celebrację coniedzielną o normalnych porannych, prorodzinnych godzinach.
8. Warszawa, par. św. Katarzyny na Służewie.
Grupa wiernych otrzymała odpowiedź odmowną Proboszcza, ks. prałata Józefa Maja.
9. Warszawa, par. św. Anny w Wilanowie.
Grupa ponad 70 wiernych otrzymała odpowiedź odmowną od Proboszcza, ks. prałata dr Waldemara Macko. Po otrzymaniu odpowiedzi negatywnej, wierni wystąpili z prośbą do ks. kard. Kazimierza Nycza - Ordynariusza. Niestety, odpowiedź ks.Kardynała też jest negatywna.
Grupa poprosiła o spotkanie z ks.Ordynariuszem. Niestety, Kuria nie jest zainteresowana dialogiem.
10. Józefów, par. Matki Bożej Częstochowskiej.
Msza św. trydencka odprawiana jest w każdą niedzielę o godz. 15:00.
11. Kamionka, par. Świętej Rodziny.
Grupa 46 wiernych otrzymała odpowiedź odmowną od ks.abp.Ordynariusza Kazimierza Nycza. Negatywną odpowiedź sporządził dn. 31.05.2010 r. ks.dr H. Małecki. Czytaj również tu:
12. Jazgarzew, par. św. Rocha.
Powodem likwidacji Mszy św. trydenckiej, było przeniesienie kapłana celebrującego stary ryt do Brwinowa. Patrz p.7 na mapie.

C.D.N.