"ZA MOJE POGLĄDY NIE DAJĄ NAGRÓD" fiodor dostojewski

Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Msze celebrowane były w niedziele o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim. ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ MSZĘ: https://www.piusx.org.pl/kaplice

ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, niedziele suma godz. 10:00 , Msza cicha 7:00, 8:30, 12:30, 18:00
ul. Piotra Skargi 13, Józefów, niedziela godz. 9:00

21 paź 2021

Słabi, spolegliwi, skiepszczeni.

fot. Twitter R.Bąkiewicz

 
 
Szanowna Redakcjo

W związku z obchodzoną niedawno rocznicą Bitwy pod Lepanto, nasunęły mi się pewne wątpliwości. Jak takie wydarzenia mają się do słów Św. Pawła z Listu do Rzymian: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj» (12,21). Jak pamiętamy, cytat ten był wielokrotnie stosowany przez Św. Jana Pawła II, był zawołaniem Bł. Jerzego Popiełuszki, a i dzisiaj powtarza go wielu polityków i działaczy społecznych. Przyznam, ze mam kłopot z tym cytatem, ponieważ idąc tym tropem, Lepanto było poważnym wykroczeniem przeciwko tym słowom, a właściwą postawą byłoby pójście w ślady Pana Bąkiewicza i padnięcie na kolana, co on uczynił sprzątając bałagan spowodowany przez współczesnych agresorów, mam na myśli sprzątanie po marszach błyskawic.
Bardzo proszę Redakcję o łaskawą odpowiedź.

Waldemar z Trzyciąża


Panie Waldemarze,

Schyłek cywilizacji wiąże się z upadkiem struktury patriarchalnej którą była nasza cywilizacja. Wierzchołkiem struktury patriarchalnej był Bóg Ojciec. Schodząc, po kolei, mieliśmy króla -  ojca ojców, następnie ojców - głowy rodzin. Głową rodziny był mężczyzna. Był odpowiedzialny za bezpieczeństwo i dobrobyt rodziny. Aby zrealizować powierzone zadania ojcowie rodzin i monarchowie musieli odwoływać się do siły. Praca zarobkowa i czynna obrona związana była z siłą fizyczną stąd mężczyzna zakładający rodzinę musiał być silny. Spoiwem społeczeństwa była religia czyli wspólnota ideałów i wertykalne (transcendentne) sacrum, w obronie którego mężczyzna gotów był złożyć ofiarę swojego życia.