"ZA MOJE POGLĄDY NIE DAJĄ NAGRÓD" fiodor dostojewski

Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Msze celebrowane były w niedziele o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim. ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ MSZĘ: https://www.piusx.org.pl/kaplice

ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, niedziele suma godz. 10:00 , Msza cicha 7:00, 8:30, 12:30, 18:00
ul. Piotra Skargi 13, Józefów, niedziela godz. 9:00

6 gru 2011

Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
Z wdzięcznością przyjmiemy wszystkie dodatkowe informacje, które czas wymazał z naszej pamieci...

- 7 grudnia 2008 r,  ks.Grzegorz Śniadoch z Instytutu Dobrego Pasterza odprawił pierwszą Mszę św. Trydencką w kaplicy kościoła parafialnego NMP Wspomożenia Wiernych w Zalesiu Dolnym.
- późna jesień 2009 r. początek stałych, coniedzielnych celebracji Mszy św. w klasycznym rycie rzymskim. Msze odprawiane były w kościele parafii św. Rocha w Jazgarzewie o godz. 15-tej (dekanat piaseczyński). Celebransem został ks.Bolesław Kielan, pracujący w tej parafii.
- zima 2010 r. Na prośbę ks.proboszcza, Mszę św. odprawianą w  Ritus Antiquus, "ubogaca" swoim występem zespół pantomimy z Białej Podlaskiej. W ruch idzie sprzęt estradowy - kolorowe światła i dźwięk z głośników. Później aktorzy raczą nas "świadectwami".Część wiernych na czas występu opuszcza kościół.
- wczesna wiosna 2010 r. Ks. proboszcz zaprasza "spec-rekolekcjonistę" wyjaśniającego "błędy Starej Mszy".
- wiosna 2010 r. W większości przypadków nie udaje się wywiesić w gablotach parafialnych kolorowego plakatu informującego o Mszy św Trydenckiej. W parafii św. Rocha fragment plakatu informujący o godzinie celebracji zasłoniło zdjęcie Jana-Pawła II. 
- wiosna 2010 r. Ograniczenie celebracji do jednej Mszy św. w miesiącu.
- wiosna 2010 r. Propozycja zakończenia celebracji w kościele i przeniesienie Mszy św. Trydenckiej (jako coniedzielnej) do małej kaplicy w Pęcherach - małym przysiółku wśród pól, zostaje odrzucona.
- 28 marca 2010 r. początek akcji zbierania podpisów pod prośbą "Motu Proprio Summorum Pontificum", skierowanej do proboszcza sąsiedniej parafii - Św.Rodziny w Kamionce. Wierni proszą o celebracje coniedzielne i poranne.
- 31 maja 2010 r. Z tą datą otrzymujemy odpowiedź Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii - patrz tekst listu. Z rozmowy telefonicznej z księdzem moderatorem dowiadujemy się m.in., że "46 osób - to za mało jak na wspólnotę MP" oraz, że ks. Bolesław Kielan zostanie przeniesiony do parafii w Brwinowie - patrz relacja z rozmowy telefonicznej.
- maj 2010 r. Ks. proboszcz parafii św. Rocha na zakończenie Mszy św. publicznie oświadcza, że była to ostatnia celebracja. Dodaje przy tym, że próbował przenieść celebrację do innego kościoła w Piasecznie, ale bez rezultatu.
- czerwiec 2010 r. Grupa Stała z Piaseczna wysyła pierwszą skargę do Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei w Watykanie. List zwięźle informuje o sytuacji. W załączeniu wysyłamy kopię korespondencji oraz dokumenty Grupy.
- Komisja Ecclesia Dei, w osobie Sekretarza ks. prał. Guido Pozzo w liście z dn.18 października 2010r. przekazuje Grupie z Piaseczna propozycję Arcybiskupa, ks. Ordynariusza Kazimierza Nycza, by wierni z Grupy Stałej z Piaseczna przyłączyli się do wspólnoty wiernych z kościoła św. Floriana z Brwinowa, gdzie Msza św. łacińska jest sprawowana. Propozycja Arcybiskupa wprawia w zakłopotanie niektórych duszpasterzy z Piaseczna. Oto ich komentarze: "To pastoralny łamaniec, czy Państwo wypisują się ze swoich parafii ?", "Biskup rozmawia z wiernymi via Rzym...".
- Grupa Stała wysyła drugi list do Komisji Pontyfikalnej Ecclesia Dei. Wyrażone są w nim uwagi krytyczne dotyczące propozycji Arcybiskupa. Uwagi obejmują kwestie podstawowe i pastoralne. Do pierwszych zaliczamy brak (jesień 2010r.) coniedzielnej porannej Mszy św. łacińskiej w Brwinowie oraz m.in.fatalny układ komunikacyjny pomiędzy Brwinowem a Piasecznem.
Do uwag natury pastoralnej zaliczamy wyalienowanie wiernych przywiązanych do Tradycji z lokalnej wspólnoty.
Napisaliśmy m.in.: "Uczestnicząc w Mszy św. poza rejonem swojego zamieszkania płacimy cenę alienacji ze swoich środowisk parafialnych, dekanalnych i lokalnych. Takie wyobcowanie nie jest zgodne z duchem Motu Proprio Summorum Pontificum."
"Nasze dzieci uczestnicząc w Mszy św. poza własnym dekanatem, ponoszą ryzyko bycia „stygmatyzowanym” w środowisku rówieśniczym i szkolnym. Jest to istotne o tyle, że do I Komunii Świętej przystępują z klasą. Nie potrafimy wytłumaczyć naszym dzieciom, dlaczego inne grupy (np. Droga Neokatechumenalna) znajdują miejsce w kościołach naszego dekanatu, a tylko Grupa Stała „Summorum Pontificum”, jest odrzucona i musi migrować."
- Grupa Stała z Piaseczna otrzymała odpowiedź Komisji Pontyfikalnej. Rzym wyraził zrozumienie i poparcie dla naszych racji i polecił ponowne przedstawienie sprawy Arcybiskupowi.
- Na początku września 2011r. przedstawiliśmy ponownie naszą sprawę Arcybiskupowi, z treścią listu zaznajomieni zostali członkowie Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej oraz proboszczowie dekanatu piaseczyńskiego.
- Grupa Stała z Piaseczna otrzymała pozytywną odpowiedź z Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.
- Wierni z Piaseczna wyrażają wdzięczność i podziękowanie Kurii Metropolitalnej oraz proboszczom dekanatu piaseczyńskiego za odwagę. Wyzwanie związane z pojawieniem się Mszy św. łacińskiej jest trudne. Wielu duszpasterzy niesłusznie obawia się kwestionowania ważności prawnej i sakramentalnej Nowej Mszy św. oraz "prozelityzmu". Grupa wiernych odkłada pióra i organizuje akcję charytatywną. Zbieramy podręczniki do j.polskiego i historii dla dzieci polskich na Wschodzie. Akcja trwa.