"ZA MOJE POGLĄDY NIE DAJĄ NAGRÓD" fiodor dostojewski

Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Msze celebrowane były w niedziele o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim. ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ MSZĘ: https://www.piusx.org.pl/kaplice

ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, niedziele suma godz. 10:00 , Msza cicha 7:00, 8:30, 12:30, 18:00
ul. Piotra Skargi 13, Józefów, niedziela godz. 9:00

2 wrz 2012

milcząca arogancja - arroganza silenziosa

Piaseczno, 2 września 2012
Dzisiaj w niedzielę 2 września, wierni z Piaseczna udali się pod drzwi kaplicy w nadziei wysłuchania Mszy św. w czcigodnym starym rycie. Zastali kaplicę zamkniętą.

W imieniu naszego środowiska, starającego się od przeszło dwóch lat o Mszę w Piasecznie, przepraszamy wszystkich zawiedzionych. Zapewniamy, że podjęliśmy wszystkie dostępne działania, prowadzące do coniedzielnej, porannej, Mszy św. trydenckiej odprawianej w jednym z naszych piaseczyńskich kościołów.
Słowem, do realizacji woli Ojca Świętego Benedykta XVI.
Prosimy nie tracić nadziei i pozostawić nam swoje telefoniczne numery kontaktowe. (Do tej pory mamy ich niewiele.)

Niebawem minie rok od kiedy Kuria Metropolitalna Warszawska, po naszych skargach do Watykanu, wskazała nieogrzewaną, prywatną kaplicę M.B. Częstochowskiej jako miejsce celebracji Mszy św. łacińskiej.

Całą jesień i zimę (2011/2012) przeciągano rozmowy i ustalenia.
Z naszej strony przedstawiliśmy kapłana, gotowego pomóc w celebrowaniu Mszy św. dla naszej grupy. Kapłanowi jednak odmówiono prawa do celebracji w Piasecznie.
Ostatecznie 26 lutego, w wyniku negocjacji, obiecano nam Mszę św. co 2 tygodnie od połowy marca, a coniedzielną od czerwca.

Wykazaliśmy cierpliwość i dobrą wolę.
W efekcie 2 letnich zabiegów i skarg do Watykanu zezwolono na odprawienie zaledwie kilku Mszy św.
Jedynym logicznym usprawiedliwieniem (podawanym przez stronę Kurialną) dla nieodprawiania Mszy św. w okresie chłodów, były niskie temperatury panujące wewnątrz kaplicy, spadające niekiedy do - 8 st. C.

Gdy w czerwcu upomnieliśmy się o coniedzielną celebrację, oświadczono nam, pomimo poczynionych wcześniej ustaleń, że Mszy św. coniedzielnej nie będzie. Zaś sama Msza św. zostanie zawieszona. Jako powód niedotrzymania ustaleń podano nadmiar pracy, który jest udziałem celebrującego dotychczas Mszę św. Ojca. Zaproponowano nam jednocześnie, że o przyszłości Mszy św. w Piasecznie "możemy porozmawiać w wakacje, jeżeli jeszcze będzie grupa istnieć".

Wobec niedotrzymania umowy, wystosowaliśmy pisemną prośbę do Ojca reprezentującego stronę kurialną. Poprosiliśmy w niej o wystąpienie w naszym imieniu do papieskiego Instytutu Dobrego Pasterza o przydzielenie kapłana do Piaseczna.
W Polsce przebywa bowiem dwóch kapłanów IDP, w tym jeden w Warszawie. Ponadto poprosiliśmy o przeniesienie celebracji do budynku kościelnego z uwagi na brak skutecznego ogrzewania. Niskie temperatury są słuszną przyczyną nieodprawiania Mszy św.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Ostatnią, nieudaną próbą kontaktu była przeprowadzona na przełomie czerwca i lipca telefoniczna rozmowa. Jeden z naszych wiernych zapytał o możliwość odprawienia, w lipcu w Piasecznie, Mszy św. prymicyjnej przez kapłana Instytutu Dobrego Pasterza. Reprezentujący Kurię kapłan jednak szybko uciął rozmowę na ten temat, obiecując kontakt w nieokreślonej bliżej przyszłości.

Tak jak zaznaczyliśmy na wstępie, grupa nasza podjęła konieczne działania by doprowadzić do coniedzielnych celebracji. Zatem możemy niebawem oczekiwać różnych, ustnych deklaracji i niejasnych obietnic.
Pomimo doznanych upokorzeń, prosimy przyjąć je z szacunkiem i spokojem.
Jednocześnie cały czas będziemy oczekiwać pisemnej odpowiedzi, tak ważnej przed nadchodzącą zimą i mrozami.
Bolesne doświadczenia sprzecznych listów Kurii oraz niedotrzymanie umowy zawartej z naszą grupą, sprawiły, że ufność w dobrą wolę Ordynariusza i osób naznaczonych przez niego do rozmów z naszym środowiskiem, została przez te dwa lata wyczerpana.

Jesteśmy w prawie - potwierdziła to nam watykańska komisja.
Nie ma żadnych obiektywnych trudności mogących usprawiedliwić odmowę celebracji Mszy św. w jednym z naszych piaseczyńskich ogrzewanych kościołów.
Są gotowi odprawiać Najświętszą Ofiarę kapłani.
Mamy nasze piękne ogrzewane kościoły, budowane i utrzymywane wysiłkiem pokoleń wiernych piaseczyńskich.

Od strony kurialnej oczekujemy jasnej pisemnej deklaracji dotyczącej:
- miejsca celebracji (ogrzewanego kościoła),
- stałego kapłana, np. z Instytutu Dobrego Pasterza,
- wiążącej deklaracji dot. ciągłości celebracji, zatem zimą i latem,
- informacji o Mszy św. w dekanacie
oraz podmiotowego traktowania wiernych.


W intencji starań o Najświętszą Ofiarę w czcigodnym starym rycie,
o modlitwę proszą organizatorzy.

ps.
Prosimy wiernych o przybycie pod drzwi kaplicy w następną niedzielę, tj. 09 września.
Piaseczno, 2 września godz.11:30 ======================================================================= PS. strona srodowiska z Płońska i ich niewiarygodne przygody: http://ppol-plonsktradycja.blogspot.com/