"ZA MOJE POGLĄDY NIE DAJĄ NAGRÓD" fiodor dostojewski

Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Msze celebrowane były w niedziele o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim. ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ MSZĘ: https://www.piusx.org.pl/kaplice

ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, niedziele suma godz. 10:00 , Msza cicha 7:00, 8:30, 12:30, 18:00
ul. Piotra Skargi 13, Józefów, niedziela godz. 9:00

18 sie 2021

Dyktatura ciemniaków - apel intelektualistów do "Talibów"

 

Gdyby jakiś bezsensowny dekret nakazywał całkowite lub częściowe zniszczenie bazylik lub katedr, to oczywiście ludzie wykształceni – niezależnie od ich osobistych przekonań – zareagowaliby  oburzeniem, by sprzeciwić się takim zamiarom.

Faktem jest, że te bazyliki i katedry zostały zbudowane, aby odprawiać obrzęd, który jeszcze kilka miesięcy temu stanowił żywą tradycję. Mówimy o Mszy Rzymskokatolickiej. Jednak według najnowszych informacji, w Rzymie planowana jest likwidacja tej Mszy z  końcem bieżącego roku.

Jednym z aksjomatów współczesnej publicystyki, zarówno religijnej, jak i świeckiej, jest to, że współczesny człowiek w ogóle, a w szczególności intelektualiści stali się nietolerancyjni wobec wszelkich form tradycji, pragną je stłumić i zlikwidować aby umieścić coś innego na ich miejscu.

Ale, jak wiele innych haseł  machinacji  propagandowych, również i ten aksjomat jest fałszywy. Dziś, podobnie jak w dawnych czasach,  ludzie wykształceni są w awangardzie uznawania wartości tradycji i jako pierwsi podnoszą alarm, gdy jest ona zagrożona.

Nie odnosimy się w tej chwili do religijnego lub duchowego doświadczenia milionów ludzi. Omawiany ryt, który w swoim wspaniałym łacińskim tekście, zainspirował również ogrom bezcennych osiągnięć w sztuce – nie tylko dzieła mistyczne, ale również dzieła poetów, filozofów, muzyków, architektów, malarzy i rzeźbiarzy wszystkich krajów i epok. Tym samym należy do kultury uniwersalnej, nie tylko do duchownych i chrześcijan.

W tej  materialistycznej i technokratycznej cywilizacji, która w coraz większym stopniu zagraża stanowi umysłu i ducha w jego oryginalnej ekspresji twórczej – czyli słowu – wydaje się szczególnie nieludzkie pozbawianie człowieka form słownych w jednym z ich najbardziej imponujących przejawów.

Sygnatariusze tego apelu, który jest całkowicie ekumeniczny i apolityczny, zostali wybrani ze wszystkich
gałęzi kultury współczesnej w Europie i poza nią. Chcą zwrócić uwagę Stolicy Apostolskiej na wstrząsającą odpowiedzialność jaką by na siebie przyjęła w historii ludzkiego ducha, gdyby odmówiła pozwolenia na przetrwanie  Mszy Tradycyjnej, obok innych form liturgicznych.

1971 rok, podpisali:

Harold Acton, Vladimir Ashkenazy John Bayler Lennox Berkeley, Maurice Bowra, Agatha Christie, Kenneth Clark, Nevill Coghill, Cyril Connolly, Colin Davis, Hugh Delargy Robert Exeter, Miles Fitzalen-Howard, Constantine Fitzgibbon, William Glock, Magdalen Gofflin, Robert Graves, Graham Greene, Ian Greenless, Joseph Grimond, Harman Grisewood, Colin Hardie, Rupert Hart-Davis, Barbara Hepworth, Auberon Herbert, John Jolliffe, David Jones, Osbert Lancaster, Cecil Day Lewis, Compton Mackenzie, George Malcolm, Max Mallowan, Alfred Marnau, Yehudi Menuhin, Nancy Mitford, Raymond Mortimer, Malcolm Muggeridge, Iris Murdoch, John Murray, Sean O'Faolain, E.J. Oliver Oxford and Asquith, F.R. Leavis, William Plomer, Kathleen Raine, William Rees-Mogg, Ralph Richardson, John Ripon, Charles Russell, Rivers Scott, Joan Sutherland, Philip Toynbee, Martin Turnell, Bernard Wall, Patrick Wall, E.I. Watkin

Tłum. SSJ