"ZA MOJE POGLĄDY NIE DAJĄ NAGRÓD" fiodor dostojewski

Strona Środowiska Tradycji Łacińskiej z Piaseczna i okolic/nobis scribe: mszapiaseczno[znak]gmail.com

UWAGA: Msze celebrowane były w niedziele o godz. 9:30 w zabytkowej kaplicy szkolnej przy ul. Chyliczkowskiej 20E - budynek w parku miejskim. ZNAJDŹ NAJBLIŻSZĄ MSZĘ: https://www.piusx.org.pl/kaplice

ul. Garncarska 32, 04-886 Warszawa, niedziele suma godz. 10:00 , Msza cicha 7:00, 8:30, 12:30, 18:00
ul. Piotra Skargi 13, Józefów, niedziela godz. 9:00

29 wrz 2021

Warto rozmawiać

Poniżej prezentujemy list brazylijskiego pisarza Átila Sinke Guimarães'a do Przełożonego FSSPX zawierający trzy pytania. Na zakończenie, uzupełniamy tekst czwartym pytaniem od naszej redakcji. Otwarta rozmowa jest konieczna. Mają do niej prawo wierni.

Átila Sinke Guimarães (ur. w Rio de Janeiro, 19 maja 1946), jest brazylijskim pisarzem i tradycjonalistą katolickim działającym w Stanach Zjednoczonych. Jest założycielem organizacji Tradition in Action, Inc, znanej lepiej pod adresem internetowym o tej samej nazwie.


Współpracuje lub współpracował z niektórymi znanymi autorami amerykańskimi, takimi jak pisarka dr Marian Therese Horvat oraz redaktorzy John Vennari i Michael Matt.


Najbardziej znany jest z tego, że napisał serię książek o Soborze Watykańskim II zatytułowaną "Eli, Eli, lamma sabacthani?" i w związku z tym spotkał się ze znanymi osobistościami, takimi jak kardynałowie Yves Congar, Henri de Lubac, Christoph von Schönborn, teolog Hans Küng, a także przeprowadził długi wywiad z redaktorem jezuickiego czasopisma La Cattolica, ks.  Giovanni Caprile, S.J


TRZY PYTANIA DO KS. PAGLIARANIEGO 


1. Przełożony Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X (FSSPX) zajął oficjalne stanowisko w sprawie Motu Proprio Traditionis custodes wydanego przez papieża Franciszka 16 lipca 2021 roku. W jego pierwszym oświadczeniu czytamy:

Motu proprio Traditionis custodes i list, który mu towarzyszył, spowodowały głęboki wstrząs w tak zwanym ruchu tradycjonalistycznym. Możemy wskazać, całkiem logicznie, że era hermeneutyki ciągłości, z jej dywagacjami, iluzjami i niemożliwymi wysiłkami, jest radykalnie zakończona - zmieciona  jednym pociągnięciem pióra. Te jednoznaczne działania nie dotyczą bezpośrednio Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X.

Lektura tej wypowiedzi była zaskakująca, ponieważ jak w tym liście stwierdził Franciszek, "przyczyną schizmy  ruchu Abp. Lefebvre" były kontrowersję związane z pozwoleniem na odprawianie Mszy Św. w/g Mszału Jana XXIII z 1963 roku.

Większość ludzi rozumie motywy, które skłoniły Św. Jana Pawła II i Benedykta XVI do zezwolenia na używanie Mszału Rzymskiego, promulgowanego przez św. Piusa V i zredagowanego przez św. Jana XXIII w 1962 roku. Pozwolenie to - udzielone na mocy indultu Kongregacji Kultu Bożego w 1984 r. i potwierdzone przez św. Jana Pawła II w Motu Proprio Ecclesia Dei w 1988 r. - było przede wszystkim podyktowane chęcią przyczynienia się do uzdrowienia schizmy z ruchem Abpa Lefebvre'a.

Pomimo, że w ostatnim oficjalnym dokumencie papieskim, Franciszek nazywa Abp. Lefebvre'a i jego ruch - FSSPX - schizmatykami,  ks. Pagliarani nie czuje się tym w żaden sposób dotknięty.

W 1988 roku, po tym jak Abp Lefebvre i bp Castro Mayer konsekrowali czterech biskupów w Écône, sześciu z nich - wraz z obecnymi tam księżmi i wiernymi - zostało ekskomunikowanych i uznanych za schizmatyków. Starsi biskupi zmarli, a czterej młodsi zastosowali podwójne standardy: z jednej strony, wewnętrznie rozpowszechniali, że ekskomunika nie była ważna. Z drugiej strony, zwrócili się do Watykanu i podjęli wielkie starania, aby ekskomunika została zdjęta.

W 2009 roku Benedykt XVI zdjął ekskomunikę z czterech biskupów, ale pozostały nadal wątpliwości nad stanem zmarłych hierarchów, księży i wiernych. Od 33 lat kapłani FSSPX starają się przekonać swoich wiernych, że ekskomunika nie miała miejsca i że ruch ten nie jest uznawany przez Watykan za schizmatycki.

zdjęcie 1- Franciszek nazwał Abpa Lefebvre'a i SSPX schizmatykami, ale "to nas nie dotyczy"

Teraz Franciszek używa terminu "schizma" w odniesieniu zarówno do Abpa Lefebvre'a jak i jego ruchu. Oznacza to, że cały proces zniesienia ekskomuniki wydaje się być odwrócony i wygląda na to, że mamy do czynienia z powrotem do punktu wyjścia. Niemniej jednak, obecny przełożony FSSPX stwierdza, że ta sprawa nie dotyka bezpośrednio FSSPX.

Tak więc, moje pierwsze pytanie do ks. Pagliaraniego brzmi: Dlaczego nie bronił ksiądz swojego ruchu i swojego założyciela przed oskarżeniem o schizmę ze strony papieża Franciszka, oskarżenia, od którego FSSPX próbuje uciec przez ostatnie 33 lata?

2. O. Pagliarani kontynuuje krytykę eklezjologii, która wynika z SW II. Stwierdza on:

Po pięćdziesięciu latach różne przykłady, które potwierdzają odpowiedź, stały się oczywiste dla wszystkich dobrze poinformowanych katolików: Msza trydencka wyraża i przekazuje koncepcję życia chrześcijańskiego - a w konsekwencji koncepcję Kościoła katolickiego - która jest absolutnie niezgodna z eklezjologią, która wyłoniła się z Soboru Watykańskiego II.

Jest to jedyna krytyka Soboru Watykańskiego II, jakiej dokonał w swoim oświadczeniu. Oświadczenie to zostało zinterpretowane przez członków i zwolenników FSSPX jako heroiczne, całkowite i kompletne odrzucenie SW II. Naprawdę chciałbym, aby to była prawda. Jednakże, kiedy odłożymy na bok emocje, widzimy, że nie ma tego na papierze.

Ks. Pagliarani nie mówi, że odrzuca Sobór, mówi, że Msza trydencka jest niezgodna z posoborową eklezjologią. To znaczy, jest to oskarżenie skierowane przeciwko nadużyciom teologicznym, które nastąpiły po Soborze Watykańskim II. Nie mówi się nic o faktycznych tekstach dokumentów ani o eklezjologii, która zainspirowała SW II.

Podziwiam ks. Pagilaraniego za znalezienie sposobu na to, by jego zwolennicy uwierzyli, że jest on przeciwnikiem SW II, bez faktycznego mówienia, że tak jest. Jest to sztuczka godna zręcznego prestidigitatora.

Ponieważ jednak nie zaliczam się do jego pochlebców, zadaję mu moje drugie pytanie: Dlaczego nie potępiliście Soboru tak, jak powinniście, przedstawiając go jako oficjalne przejęcie Kościoła katolickiego przez progresywizm? Czy ten brak prawdziwej krytyki SW II jest furtką do powrotu do waszych "negocjacji" z Rzymem po śmierci Franciszka lub zrzeczeniu się przez niego urzędu papieskiego? Jeśli tak, to czy nie prowadzicie podwójnej gry ze swoimi zwolennikami, dając im wrażenie, że odrzucacie SW II, podczas gdy tak nie jest?

3. W swoim liście ks. Pagialrani dokonał znaczącej obrony Mszy trydenckiej, przeciwstawiając ją Novus Ordo Missae. Użył mocnych słów, określając walkę między tymi dwoma Mszami jako walkę między Bogiem a szatanem, co brutalnie sugeruje, że Paweł VI był przedstawicielem tego ostatniego.

Jednakże, FSSPX nigdy nie odprawiał prawdziwej Mszy trydenckiej, czyli tej, którą odprawiano od 1570 do 1955 roku, kiedy to reformy Piusa XII zapoczątkowały zmiany, których efektem jest Nowa Msza z 1969 roku. Zamiast tego, wszyscy biskupi i księża FSSPX odprawiają Mszę według Mszału z 1962 roku, który był krokiem przejściowym w drodze do Novus Ordo. Nie zapominajmy, że wszystkie trzy etapy tego procesu - reforma z 1955 r., Mszał z 1962 r. i Nowa Msza z 1969 r. - były dziełem tego samego Abpa Annibale Bugniniego.


Kiedy osoba przyzwyczajona do mszy Novus Ordo widzi Mszę z '62 roku, wierzy, że widzi Mszę trydencką; kiedy osoba przyzwyczajona do Mszy trydenckiej widzi Mszę z '62 roku, wierzy, że widzi nową mszę. Tak dzieje się ze wszystkim, co jest pośrednie. Gdy włożymy rękę do zimnej wody i włożymy ją do letniej, ta letnia woda wydaje się gorąca; podobnie, gdy włożymy rękę do gorącej wody i włożymy ją do letniej, wydaje się zimna. Mszał '62 jest mszałem pośrednim pomiędzy Mszą trydencką a mszą Novus Ordo.


Mając to na uwadze, zadaję ks. Pagliaraniemu moje trzecie pytanie: Dlaczego próbujecie przedstawiać siebie i swój ruch jako obrońców Mszy trydenckiej, skoro FSSPX w rzeczywistości jest i zawsze było zwolennikiem pośredniego Mszału z '62 roku? Czy wyrzekacie się Mszału z '62 roku? W tym przypadku, dlaczego nie dokonaliście wyraźnego aktu publicznego odrzucenia błędów w nim zawartych? Jeśli nie wyrzekacie się Mszału z '62 roku, dlaczego po raz kolejny gracie w podwójną grę?

Atila Sinke Guimarães

Addendum

Autor  pytań do Przełożonego Bractwa św. Piusa X, zapomniał postawić pytania o to czy o. Jorge Bergoglio jest papieżem, czy aby nie popadł w herezję. Pytanie takie jest uzasadnione w świetle pytań i dubiów formułowanych przez kardynałów, światowej sławy teologów oraz zagubionych świeckich. Do tej pory publicznie zadane pytania pozostały bez odpowiedzi. Dubia dotyczą dokumentów i wypowiedzi o. Bergoglio stojących w sprzeczności z odwieczną nauką Kościoła. 

Z uwagi na rezonans jaki wywołują słowa i gesty bp. Rzymu w świecie, padają zarzuty o "pohańbienie całego świata chrześcijańskiego" formułowane przez duchownych prawosławnych. Do tej pory nie komentowali oni publicznie wydarzeń z życia Kościoła Zachodniego. Jednakże nieskrywana afirmacja homoseksualizmu przez Bergoglia przelała czarę goryczy.